مرکز رادیولوژی و سونوگرافی دکتر طاهر آخوندزاده بهترین مرکز تصویربرداری گرگان
  • 1206  :بازدید

مرکز رادیولوژی و سونوگرافی دکتر طاهر آخوندزاده

مرکز تصویربرداری در گنبد


خدمات قابل ارائه در این مرکز

0  امتیازات

پرسش و پاسخ

در حال حاضر به کلیه پرسش های شما پاسخ خواهیم داد.

سوال بپرس

پرسش ها

هنوز به هیچ پرسشی پاسخ نداده است.