منا کاغذلو بهترین کارشناس مامایی گرگان
  • 2355  :بازدید

منا کاغذلو

کارشناس مامایی در گرگان


درباره منا کاغذلو

خانم منا کاغذلو کارشناس مامایی در گرگان

خدماتی که در این مرکز مشاوره مامایی ارائه می گردند عبارت است از:

  • مشاوره بارداری در گرگان
  • مشاوره مامایی در گرگان
  • مشاوره تعیین جنسیت در گرگان
  • مشاوره دوران بلوغ در گرگان
  • تست پاپ اسمیر در گرگان
  • IUD (آ یو دی) در گرگان
  • کارشناس مامایی در گرگان
  • ماما در گرگان
  • ماما خوب درگرگان
برای گرفتن مشاوره در زمینه های بیماری زنان و مامایی و مراقبت های قبل و بعد از بارداری و شیردهی با مطب خانم منا کاغذلو کارشناس مامایی در گرگان که یکی از بهترین ماما در گرگان میباشد تماس حاصل فرمایید.

خدمات قابل ارائه در این مرکز

0  امتیازات