دکتر عبدالغفور طریک بهترین متخصص کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی) گرگان
  • 491  :بازدید

دکتر عبدالغفور طریک

متخصص کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی) در گنبد


خدمات قابل ارائه در این مرکز

0  امتیازات