دکتر الناز نیازی بهترین متخصص طب کار و بیماری‌های شغلی گرگان
 • 1073  :بازدید

دکتر الناز نیازی

متخصص طب کار و بیماری‌های شغلی در گرگان


درباره دکتر الناز نیازی

دکتر الناز نیازی متخصص طب کار در گرگان و گلستان

مدیریت مرکز تخصصی طب کار گلستان و دارای بورد تخصصی طب کار و بیماری های شغلی

**** تنها مرکز تخصصی طب کار در استان گلستان ****

خدمات مرکز تخصصی طب کار گلستان عبارت است از:

 • معاینات بدو استخدام در گرگان و گلستان
 • صدور و تمدید کارت سلامت رانندگان (برون شهری و درون شهری) در گرگان و گلستان
 • معاینات دوره ای و بیمه شاغلین در گرگان و گلستان
 • معاینات بازگشت به کار، Fitness for Work
 • معاینات زمان بازنشستگی در گرگان و گلستان
 • تشخیص و پیشگیری از بیماری های شغلی در گرگان و گلستان
 • خدمات شنوایی سنجی در گرگان و گلستان
 • اسپیرومتری - بینایی سنجی با پیشرفته ترین دستگاه ها در گرگان و گلستان
 • آزمایشات خون و ادرار و آزمایشات اختصاصی بنا بر نیاز توسط آزمایشگاه معتبر در گرگان و گلستان
 • انجام تست های روان شناختی تحت نظر روان شناس در گرگان و گلستان
 • تشکیل پرونده های بهداشتی، تجزیه و تحلیل، گزارش دهی نتایج به صورت داده و آمار در گرگان و گلستان
 • نوار قلب در گرگان و گلستان
 • آزمایشات پاراکلینیک در گرگان و گلستان
 • تست ریه در گرگان و گلستان

خدمات قابل ارائه در این مرکز

0  امتیازات