مرکز جامع توانبخشی کوشا بهترین مرکز توانبخشی گرگان
 • 4191  :بازدید

مرکز جامع توانبخشی کوشا

مرکز توانبخشی در گرگان


درباره مرکز جامع توانبخشی کوشا

مرکز جامع توانبخشی و فیزیوتراپی کوشا در گرگان

انجام خدمات فیزیوتراپی و توانبخشی با دستگاه‌های مجهز و فیزیوتراپیست خانم و آقا

از جمله خدماتی که در مرکز کوشا ارائه میگردد عبارت است از:

 • فیزیوتراپی در گرگان
 • توانبخشی در گرگان
 • لیزر درمانی در گرگان
 • مگنت تراپی در گرگان
 • شاک ویو در گرگان
 • ورزش درمانی در گرگان
 • ماساژدرمانی در گرگان
 • دیاترمی در گرگان

بیمه های طرف قرارداد

 • ایران
 • دی
 • سینا
 • میهن
 • نوین
 • تجارت نو
 • SOS
 • کارآفرین
 • بانک ملی
 • بانک رفاه

0  امتیازات